Sestdiena, 20. Jūlijs, 2024
Ramona, Ritma
iPhone Android Mob
TwitterFoursquareDraugiemFacebookFlickrVimeo
Viesnīcu preces
Pirtis un atpūta    Pirtis un atpūta    Pirtis un atpūta    Pirtis un atpūta
 
 
 
 

» Ziņas

Putnu dienas pilī Kāpēc pūcei aste zied?

04.04.2011

Gada putns- Meža pūce Strix aluco

Viens no ik­ga­dē­jiem Lat­vi­jas da­bas sim­bo­liem, ko jau 1996. ga­dā sā­ka iz­rau­dzī­ties Lat­vi­jas Or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­ba (LOB), ir Ga­da putns. Pērn ša­jā go­dā bi­ja celts ru­be­nis. Šo­gad — ANO pa­slu­di­nā­ta­jā Starp­tau­tis­ka­jā me­žu ga­dā — par tā­du kļu­vu­si me­ža pū­ce (Strix alu­co). Tā ir iz­pla­tī­tā­kā no 13 Lat­vi­jas pū­ču su­gām.

Meža pūce (Strix aluco)ir vidēja lieluma, ar pelēkbrūnu plīvuru un melnām acīm. Apspalvojuma krāsa variē gammā no pelēcīgas līdz rūsganbrūnai ar tumšiem un gaišiem raibumiem. Sastopama skrajos mežos, parkos, kapsētās, kur ir veci koki. Pieder pie nometniekiem, pie mums sastopama visu gadu, ziemā var ligzdot pat lielās pilsētās. Cilvēki to pazīst pēc ūjināšanas, kas dažkārt uzdzen šermuļus.

 

Ieraudzīt dabā pūci ir satraucoši un pat kaut kādā ziņā brīnumaini. Jau­tāts, vai pū­ces tie­šām ir tik gud­ras, ka tās rā­da kā gud­rī­bas sim­bo­lu, ornitologs A. Avo­tiņš atbildēja : — Gud­rā­ki to­mēr ir vārn­vei­dī­go su­gu pār­stāv­ji. Bet pū­ces prot tā mie­rī­gi un god­pil­ni klu­sēt, un vi­siem ro­das ie­spaids — gud­ras. Ta­ču ne­no­lie­dza­mi pū­ces ir ļo­ti skais­ti un ie­mī­ļo­ti put­ni. Turklāt, pūces da­ra cil­vē­kam de­rī­gu dar­bu, iz­ķe­rot da­žā­dus peļ­vei­dī­gos, kas to ēdien­kar­tē aiz­ņem lie­lā­ko tie­su.

 

Ar pūci saistās arī daudz vēsturisku faktu, piemēram, sākot ar Homēra eposiem no 7.gs.pirms Kristus (pirms 2600.g.) grieķu dievieti Atēnu – kara, gudrības un Atēņu pilsētas aizstāves dievi – dēvē par „spulgaci” glaukopis (γλαυκώπις). Viņas simbols ir pūce glaux (γλαύξ) – putns ar spožām, lielām acīm, kas spēj redzēt naktī. Spēja saredzēt un paredzēt ir saistīta ar gudrību, tādēļ pūce ir arī gudrības simbols. Uz Atēnas pilsētvalsts monētām- drahmām – Atēna vienmēr ir attēlota kopā ar pūci, šo tradīciju pārņēmis arī mūsdienu Grieķijas eiro.

 

Putnu dienu nodarbībām pilī, kas tradicionāli notiek, sadarbojoties ar Slīteres Nacionālā parka administrāciju, var pieteikties jau no 6.aprīļa, bet Putnu dienu atklāšanas lekcija Muzeja izglītības centrā notiks 8.aprīlī plkst.17:00, lektors ornitologs Andris Avotiņš. Kas zina, varbūt uzzinot par pūces gudrību, vairosies mūsu personīgā?

 

Ieeja uz Putnu dienu atklāšanas ievdlekciju - bez maksas.

Putnu dienu ietvaros 19.aprīlī Herberta Dorbes muzejā notiks latviešu tautasdziesmu vakars par pūci.

Pieteikšanās muzejpedagoģiskajām nodarbībām pa tālr. 29590093 (I.Buntikai).

Aicināti visi interesenti.

Komentārs par rakstu: Putnu dienas pilī Kāpēc pūcei aste zied?

Rotaļas
Nav neviena sludinājuma.

Aptauja

Nepareizi ievadīts lietotāja vārds vai parole!